Home / Privacy statement

Privacy Statement Le Maquis

Deze Privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website www.lemaquis.nl en ontvangers van online mailingen van Le Maquis (kapsalon, schoonheidssalon, visagie, sportmassage, permanente make-up, medisch pedicurebehandelingen, bruidsarrangementen, haarwerken), hierna te noemen wij of ons bedrijf.

Wij respecteren uw privacy en zullen vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met ons bedrijf of kijk op onze website.

Grondslag en doel gegevensverwerking

De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

·      Het inplannen van afspraken met u;

·      Het u goed van dienst te kunnen zijn in ons bedrijf;

·      Het beantwoorden van uw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;

·      Het dienen van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;

·      Cliënt-tevredenheidsonderzoeken. Wij kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen;

·      Ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;

·      Ter verbetering van onze website;

·      Anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;

·      Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?

Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:

·      Door u ingevuld in een contactscherm

–       Uw naam

–       Geboortedatum

–       Geslacht

–       Adresgegevens

–       Uw telefoonnummer

–       Uw e-mailadres

·      Overige gegevens

–   Gegevens over uw surfgedrag op onze site

–  IP-adres internetbrowser en apparaattype

Naar aanleiding van uw bezoeken en contacten met ons bedrijf bewaren wij verder:

–   Uw klantgegevenshistorie

–   Gemaakte afspraken

–   Behandelingen

–   Gekochte producten

–   Recepten

–   Kassabonnen

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/voogd.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten van de Haarwerken/Medisch Pedicure/Sportzorgmasseur

Persoonsgegevens van de Haarwerken/Medisch Pedicure/ Sportzorgmasseur worden door Le Maquis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

·      Administratieve doeleinden

·      Het uitvoering geven aan het cliëntendossier Haarwerken/Medisch Pedicure

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het cliëntendossier.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Le Maquis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·      Voornaam;

·      Tussenvoegsel;

·      Achternaam;

·      Telefoonnummer;

·      E-mailadres;

·      Geslacht;

·      Gegevens over gezondheid;

·      BSN nummer voor verwerken van declaraties bij de zorgverzekeraar.

Uw persoonsgegevens worden door Le Maquis opgeslagen gedurende de looptijd van het cliëntendossier en daarna 15 jaar.

Cookies

Ons bedrijf gebruikt op haar website de volgende soorten cookies:

Analytische cookies; namelijk Google Analytics

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje, dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf  van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Wij geven u de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de website te delen via social media. Daarvoor kunt u gebruik maken van de social media buttons. Als u op één van deze buttons klikt, wordt u doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra u doorklikt, plaatsen zij cookies.Meer informatie over deze cookies vindt u op hun eigen website: Facebook, Linkedln, Twitter en Instagram.

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Ons bedrijf gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website bekijken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Le Maquis heeft hier geen invloed op. Ons bedrijf heeft uw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en “ gegevens delen”niet geactiveerd c.q. gedeactiveerd.

 

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering

U heeft het recht om alle persoonsgegevens, die wij over u hebben verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook heeft u het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heeft u het recht om de door u gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Eén en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarderwegend redelijk belang van ons.

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf, dan horen wij dat uiteraard graag. Wij zullen er alles aan doen om deze op te lossen binnen de gestelde wetgeving. Bent u niet tevreden over deze afhandeling, dan heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen uw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om u de door u gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Wij zullen dan niet meer informatie geven dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:

·      Mailchimp (als u een mail van ons ontvangt via onze koppeling)

·      Banken (als u anders dan contant betaalt)

·      De belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)

·      Da Vinci (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem)

·      Zorgverzekeraar (bij de declaratie van een haarwerk/ medisch pedicure/sportzorgmassage )

Met bedrijven, die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken is reeds een verwerkingsovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden, die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling deze regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzingen op de hoogte bent.

Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

 

Contactgegevens

Le Maquis
Mesdaglaan 10
6813 GP Arnhem
0264451792
info@lemaquis.nl
KvK 09038715